نمایش 289 تا 306 مورد از کل 606 مورد.
محمودرضا

محمودرضا سهرابی

استاد
شیمی - شیمی تجزیه
محمودرضا سهرابی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/sohrabi/fa

آذر

آذر سوکی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
آذر سوکی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/souki/fa

الهام سیاسی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
الهام سیاسی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/siasi/fa

سید هادی سید وکیلی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
سید هادی سید وکیلی
مربی -
- الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/seyedvakili/fa

ساعد

ساعد سیفاریان اصل

مربی
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
ساعد سیفاریان اصل
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/seifarian-asl/fa

حسین شاه نظری

مربی
علوم پایه - فیزیک
حسین شاه نظری
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - فیزیک

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/shahnazari/fa

اسماعیل شاهسوندی

استادیار
علوم انسانی - حقوق بین الملل
اسماعیل شاهسوندی
استادیار -
- علوم انسانی - حقوق بین الملل

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/eshahsavandi/fa

مهدی

مهدی شایان مهر

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی هوا فضا - طراحی سازه
مهدی شایان مهر
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی هوا فضا - طراحی سازه

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/mshayanmehr/fa

حمیدرضا

حمیدرضا شایگان فر

دانشیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
حمیدرضا شایگان فر
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/shayganfar/fa

مهریار شبابی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
مهریار شبابی
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/shababi/fa

سید صدرالدین شجاع الدین

دانشیار
علوم انسانی - تربیت بدنی
سید صدرالدین شجاع الدین
دانشیار -
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/shojaealdin/fa

محسن

محسن شجاعی

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
محسن شجاعی
استادیار دکترای تخصصی
۷۳۰۵ زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/shojaei/fa

محمدرضا شرافت پیما

استادیار
علوم انسانی - حقوق
محمدرضا شرافت پیما
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/sharafat-peyma/fa

آنتونیا شرکاء

مربی آموزشیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان ایتالیایی
آنتونیا شرکاء
مربی آموزشیار کارشناسی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان ایتالیایی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/shoraka/fa