نمایش 253 تا 270 مورد از کل 606 مورد.

رباب رفیعی طباطبائی

دانشیار
علوم پایه - میکروبیولوژی
رباب رفیعی طباطبائی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - میکروبیولوژی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-tabatabaei/fa

فاطمه رفیعی مقدم

مربی
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
فاطمه رفیعی مقدم
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-moghadam/fa

مرضیه رمضانی

استادیار
علوم انسانی - علوم تربیتی
مرضیه رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - علوم تربیتی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ramezani/fa

رویا رنجینه خجسته

دانشیار
شیمی - شیمی معدنی
رویا رنجینه خجسته
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ranjineh-khojasteh/fa

علی اصغر رواسی

استاد
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر رواسی
استاد دکتری
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/ravasi/fa

پوریتا روحی لاریجانی

مربی
شیمی - شیمی تجزیه
پوریتا روحی لاریجانی
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی تجزیه

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/roohi-larijani/fa

پروانه

پروانه ریاحی دهکردی

مربی
علوم انسانی - عرفان اسلامی
پروانه ریاحی دهکردی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - عرفان اسلامی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-dehkordi/fa

محمدمنصور

محمدمنصور ریاحی کاشانی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق - گرایش قدرت
محمدمنصور ریاحی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق - گرایش قدرت

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-kashani/fa

حامد زارعی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
حامد زارعی
استادیار -
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zareei/fa

نیره

نیره زبرجدی

مربی
علوم انسانی - الهیات و معرف اسلامی- تاریخ و
نیره زبرجدی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - الهیات و معرف اسلامی- تاریخ و

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zebarjadi/fa

محمد زرنگار

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت
محمد زرنگار
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zarnegar/fa

زهره زعفرانی

مربی
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
زهره زعفرانی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zafarani/fa

مژگان

مژگان زعیم دار

استادیار
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مژگان زعیم دار
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zaeimdar/fa

یولیا

یولیا زوتووا

مربی
علوم و فنون دریایی - جغرافیای طبیعی
یولیا زوتووا
مربی کارشناسی ارشد
- علوم و فنون دریایی - جغرافیای طبیعی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/zotova/fa

سید محمد تقی ساداتی پور

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
سید محمد تقی ساداتی پور
استادیار دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/sadatipour/fa

محمدرضا سازگار

استادیار
شیمی - نانو شیمی
محمدرضا سازگار
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - نانو شیمی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/sazgar/fa